Dolní Pěna 350

                            Jindřichův Hradec 377 01

                                     IČO:68522258

                                   tel. 775 644 822

                       e -mail: reslova.hana@seznam.cz

                                                              
                                                                  
                                                                          

Živnostenský list :

-  Výroba upomínkových předmětů:  evidenční číslo: 330303-8536, č.j. 3105/2430/2008/2,vznik živ.oprávnění  dne 24.8.1998, 

vydán dne 16.6.2008, místo podnikání Dolní Pěna 350, Jindřichův Hradec.

-  Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových): evidenční číslo: 330303-10172,č.j. 3105/2430/2008/3,vznik živ.oprávnění dne 28.2.2001,

vydán dne 16.6.2008,místo podnikání Dolní Pěna 350, Jindřichův Hradec.